Disclaimer

Algemeen

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft illu een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen.

De op deze website getoonde informatie wordt door illu met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele typefouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. illu behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Aansprakelijkheid

Hoewel illu alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is illu niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

illu sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.